ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A SIÓFOKI ÓRIÁSKERÉK IGÉNYBEVÉTELÉRE – KIVONAT

A jelen szabályzat a Karma Production Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Karma Production Kft., székhelye: H-1113 Budapest, Ibrahim u. 30-38. B III/304., Magyarország, cégjegyzékszáma: 01-09-931998, adószáma: 11728724-2-43, a továbbiakban az Értékesítő) által a Siófoki Nagystrandon (8600 Siófok, Petőfi sétány 3.) működtetett Óriáskerék (az Óriáskerék) látogatóinak (a Látogató) az Óriáskerék igénybevételével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozó Általános Szerződési Feltételek (az ÁSZF) kivonata.

A JELEN KIVONAT NEM TARTALMAZZA TELJESKÖRŰEN A LÁTOGATÓK JOGAIT ÉS KÖTELEZETTSÉGEIT! AZ EZEKET RÉSZLETESEN MEGHATÁROZÓ

ÁSZF A JEGYPÉNZTÁRAKNÁL KERÜLT KIFÜGGESZTÉSRE!

A JEGY MEGVÁLTÁSÁVAL ÉS AZ ÓRIÁSKERÉK IGÉNYBEVÉTELÉVEL A LÁTOGATÓ AZ ÁSZF RENDELKEZÉSEIT FOGADJA EL MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK.

A szabályokat megszegő Látogatótól az Értékesítő a szolgáltatást megtagadhatja, az Óriáskerék területéről indokolt esetben eltávolíthatja, amely esetben a jegy árának visszatérítésére a Látogató nem tarthat igényt.

Az Óriáskerék nyitvatartási időben, érvényes jegy ellenében vehető igénybe. A jegy a Látogatót az Óriáskerék igénybevételére három teljes körre jogosítja fel, az Értékesítő által kijelölt kabinban.

Az Értékesítő biztonsági okokból fenntartja a jogot arra, hogy az Óriáskerék területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Étellel, alkoholos itallal, üvegekkel és poharakkal az Óriáskerékre felszállni tilos. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató az Óriáskerék területére nem léphet be.

Az Óriáskereket ittas, bódult állapotban igénybe venni nem lehet. Fertőző betegek az Óriáskerék területére nem léphetnek be. Az Óriáskereket tizennégy évnél fiatalabb gyermekek csak felnőtt kísérővel látogathatják. Az Óriáskerékre a Látogató állatokat – a jogszabályban meghatározott segítő kutyák kivételével – nem jogosult felvinni.

Amennyiben a Látogató az előzőekben írtakat megszegve lép be az Óriáskerék területére vagy száll fel az Óriáskerékre, úgy ezt saját felelősségére teszi, és az Értékesítő az ebből eredő balesetekért, sérülésekért, károkért vagy egyéb következményekért való felelősségét kizárja.

Az Óriáskerék területén tilos a dohányzás, a kábítószer-fogyasztás, graffitik és falfirkák készítése és a szemetelés.

A Látogató be- és kiszállásnál köteles megvárni, amíg az Óriáskerék nyugalomba kerül. Amennyiben az Óriáskerék a forduló során megáll, úgy a Látogató köteles a kabinban maradni, és megvárni a forduló végét vagy a kezelő utasítását. A Látogató a kabin ajtaját vagy ablakát nem nyithatja ki, azon nem hajolhat ki, tárgyakat nem dobhat ki a kabinból, és a kabint szándékosan nem billentheti ki egyensúlyából.

A Látogató felelős az általa vagy a felügyelete alatt álló kiskorú személy által okozott károkért,  mind  az  Értékesítő,  mind  az  Óriáskerék  tulajdonosa, mind  a  további Látogatók, mind pedig harmadik személyek felé. Az Értékesítő kizárja a felelősséget minden  olyan  kárért,  amelyet  a  Látogató vagy  harmadik  személy  jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott az Értékesítő bármely Látogatójának, illetve más harmadik személynek.

Az Értékesítő a nagy látogatottságra tekintettel nem vállal szavatosságot arra, hogy a beléptetés az Óriáskerék területére mennyi ideig tart.

Az Értékesítő fenntartja a jogot arra, hogy belátása szerint felfüggessze az Óriáskerék működését, vagy lezárja azt. Az üzemidőt az Értékesítő bármikor megváltoztathatja. Rendkívüli időjárási viszonyok esetén az Értékesítő a szolgáltatás igénybevételét ideiglenesen, biztonsági okból szüneteltetheti. Ilyen esetekben az Értékesítő a már megváltott, de még fel nem használt jeggyel rendelkező Látogatók jegyének árát visszatéríti, azonban ezen túlmenően a Látogató felé semmilyen jogcímen nem köteles kártérítés, kártalanítás vagy kompenzáció fizetésére.

Az Óriáskereket mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. Az Értékesítő kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A jegy ára az előzőekben írt kizárásokra is tekintettel került meghatározásra.

Az Értékesítő a személyes tárgyak, értékek elvesztéséből, eltulajdonításából vagy megrongálódásából eredő kárért való felelősségét kifejezetten kizárja. A Látogató babakocsit  az  Óriáskerék  területén  a  babakocsi-megőrzőben  hagyhat  az  utazás idejére.

A Látogató tudomásul veszi, hogy az Óriáskerékről az Értékesítő, továbbá más Látogatók is hang- és képfelvételt készíthetnek, amelynek során a Látogató képmása is rögzítésre kerülhet.

Terhes nők, szívpanaszokkal küzdők, légzési zavarban illetve egyértelmű fizikai betegségben szenvedők, magas vérnyomással rendelkezők, idegrendszeri zavarokkal, nyak- és hát problémákkal küzdők kizárólag saját felelősségre használhatják az Óriáskereket.

Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.